Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm - Mr Quang
SĐT: 0914425708
Website - Ms Hạnh
SĐT: 0981329148

0234 3822725

contact@huesoft.com.vn
Thiết kế website
Software
Mobile Soft
Tư vấn thiết kế
Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế
Phần mềm Cổng Dịch Vụ Công Trực Tuyến
Sản phẩm là một hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến được thiết kế dành cho 2 nhóm đối tượng chính: Nhóm người sử dụng tham gia hệ thống – công dân là khách hàng sử dụng dịch vụ công và Nhóm người sử dụng cung cấp, quản lý dịch vụ công - nhà cung cấp dịch vụ công.
 
Cổng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và phát triển theo mô hình Web-base, dễ dàng phát triển, nâng cấp mở rộng, Trên nền công nghệ ASP.NET – Ngôn ngữ C#, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008.
 
Dành cho Nhóm người sử dụng tham gia hệ thống
 
Xem thông tin
 
Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xem các thông tin giới thiệu về Cổng dịch vụ công trực tuyến, về các chính sách sử dụng dịch vụ, các cam kết chất lượng, các thông tin hướng dẫn tham gia, sử dụng dịch vụ công. Ngoài ra còn có các thông tin về chính sách chung của địa phương trong việc cung cấp dịch vụ công, chính sách tham gia sử dụng dịch vụ công cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy lục, xem các thông tin thống kê về tình hình cung cấp và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến chung của địa phương cũng như chi tiết các cơ quan/tổ chức cung cấp dịch vụ công công bố trên hệ thống.
 
Đăng kí, quản lý hồ sơ tham gia: Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tạo tài khoản để sử dụng, khai thác các dịch vụ công mà hệ thống cung cấp.
 
Tương tác các dịch vụ công: Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm dịch vụ công của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp, công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể điền và gửi hồ sơ trực tuyến cho các đơn vị này trên hệ thống. Quá trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý, trả kết quả cũng sẽ được theo dõi ở chức năng này.
 
Giao tiếp, hỏi đáp với các tổ chức cung cấp dịch vụ công: Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi thắc mắc về các dịch vụ công và nhận lại kết quả.
 
Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công:  Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xem và đánh giá chất lượng, thể hiện mức độ hài lòng về các dịch vụ công của các đơn vị cung cấp.
 
Dành cho Nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công
 
Quản trị nội dung: Cho phép người sử dụng đăng các bài viết giới thiệu về chính sách, hướng dẫn chung và riêng liên quan đến các tổ chức, đơn vị tham gia dịch vụ công, các bài viết liên quan đến hệ thống dịch vụ công đang cung cấp.
 
Quản lý các dịch vụ công: Cho phép tạo các dịch vụ, duyệt/hủy phê duyệt các dịch vụ công
 
Quản lý yêu cầu sử dụng dịch vụ công: Cho phép tiếp nhận hồ sơ khách hàng, đăng các thông tin, thông báo giao dịch liên quan đến khách hàng như biên nhận hồ sơ/giấy hẹn điện tử, thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; thông tin trạng thái xử lý hồ sơ; biên nhận phí/lệ phí điện tử, trả kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho khách hàng, ...
 
Quản lý phản hồi với khách hàng: Chức năng này bao gồm phần quản trị FAQ, phần trả lời các câu hỏi, tiếp nhận ý kiến liên quan đến dịch vụ công.
 
Báo cáo, thống kê quản lý: Chức năng này cho phép tổng hợp báo cáo, thống kê tình hình cung cấp dịch vụ công trong phạm vi toàn tỉnh.
 
Quản trị hệ thống: Chức năng này cho phép quản lý thông tin đăng kí của khách hàng, quản lý dữ liệu danh mục của tổ chức/cơ quan cung cấp dịch vụ công

1. Giao diện chính

 

 

2. Dành cho nhóm người sử dụng tham gia hệ thống

 

 

 

3. Dành cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công

 

 

4. Biểu đồ thống kê

 

 

- Có khả năng dễ dàng tùy biến, tích hợp, mở rộng tính năng: Việc cài đặt, thay đổi, bổ sung tính năng ứng dụng trên diện rộng rất nhanh chóng vì Sản phẩm phát triển theo chuẩn mô-đun; không làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn công việc. Hệ thống cho phép tùy biến giao diện ứng dụng theo nhu cầu của mỗi cơ quan khác nhau; theo nhóm hoặc cá nhân người dùng.
 
- Dễ dàng triển khai, quản trị tập trung: Việc triển khai và quản lý hệ thống ứng dụng tập trung trên quy mô rộng toàn tỉnh, giảm thiểu các chi phí triển khai, quản lý, vận hành, bảo trì ở các đơn vị tham gia ứng dụng.C ông tác quản trị tập trung với đầy đủ công cụ quản lý nội dung, quản lý hệ thống.
 
- An toàn, bảo mật hệ thống: Giải pháp áp dụng cơ chế bảo mật đa lớp; có cơ chế sao lưu an toàn cơ sở dữ liệu định kỳ; có giải pháp triển khai phân tách các lớp mạng để bảo đảm an ninh cao nhất nhưng vẫn bảo toàn được cơ chế đồng bộ dữ liệu.
1. Công bố, niêm yết toàn bộ các thủ tục hành chính trên môi trường mạng
 
Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công dân/tổ chức kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.
 
2. Công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến
 
Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công công bố danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.
 
3. Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”
 
Theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.
 
4. Giám sát và hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 
Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công:
- Giám sát toàn bộ hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến;
- Đốc thúc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn triển khai dịch vụ công trực tuyến;
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa phương;
- Ghi nhận, tổng hợp các yêu cầu nâng cấp, chỉnh sửa Cổng dịch vụ công trực tuyến để phù hợp với nhu cầu thực tế;
- Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến của địa phương.

Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Huế
Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: (84-234) 3822725 - Fax: (84-234) 3827858
Email: contact@huesoft.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 0914.425.708
Email: tpquang@huesoft.com.vn

( * ) Bắt buộc nhập
Họ và tên *
Email *
Địa chỉ
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Mã bảo vệ:*
  Gửi  Hủy