Phần mềm quản lý Album đối tượng HS-OAM

 

Phần mềm Quản lý Album Đối tượng (HS-OAM) được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT cùng hệ thống CSDL hợp nhất và đầy đủ về đối tượng trong toàn thành phố (từ CATP đến CAPX) phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn về quản lý, xử lý đối tượng vi phạm hành chính và đối tượng hình sự trên địa bàn thành phố; hỗ trợ việc phát hiện các sai sót trong quá trình xử lý đối tượng cũng như các yêu cầu tìm kiếm thông tin đối tượng phục vụ các nghiệp vụ về quản lý khác của CATP.

Ứng dụng phần mềm giúp Công an:

 • Có CSDL hợp nhất và đầy đủ về đối tượng trong toàn thành phố
 • Tìm kiếm thông tin đối tượng nhanh chóng và đầy đủ
 • Xuất các báo cáo thống kê về đối tượng vi phạm hành chính và hình sự trên phạm vi thành phố dễ dàng và chính xác
Phần mềm quản lý Album đối tượng HS-OAM

Quản lý thông tin các đối tượng vi phạm

 • Trong các lĩnh vực
 • Hình sự
 • Ma túy
 • Kinh tế
 • Môi trường
 • Tệ nạn xã hội
 • Giao thông đường bộ
 • Thương mại
 • Xuất nhập cảnh
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Kinh doanh có điều kiện
 • Quản lý nhân hộ khẩu
 • Chứng minh nhân dân
 • Quản lý kết quả xử lý vụ, việc
 • Khác

Quản lý đối tượng

 • Cập nhật thông tin đối tượng khả nghi (chưa vi phạm nhưng có khả năng vi phạm)
 • Tìm kiếm đối tượng
  • Tìm trong danh sách đối tượng khả nghi
  • Tìm đối tượng khả nghi trong danh đối tượng vi phạm

Tìm kiếm, thống kê, tổng hợp, báo cáo

 • Tìm kiếm, tra cứu thông tin đối tượng vi phạm
 • Thống kê số liệu tổng hợp kết quả xử lý vi phạm
 • Thống kê số liệu xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực tại CATP
 • Thống kê số liệu xử phạt vi phạm hành chính theo đơn vị tại CATP
 • Thống kê tình hình và kết quả xử lý người chưa thành niên VPPL  theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ  tại CATP
 • Danh sách đối tượng vi phạm hành chính theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê báo cáo hồ sơ đối tượng vị phạm  theo các  đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê danh sách học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê vi phạm trong lĩnh vực Kinh doanh có điều kiện
 • Biên lai xử lý vi phạm theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Quyết định xử lý vi phạm theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Biên bản xử phạt vi phạm theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Số liệu xử phạt theo nghành nghề tại các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Số liệu xử phạt theo thời gian tại các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ  theo các đơn vị công an phường/xã và CATP
 • Thống kê danh sách các đối tượng đưa vào NDD163/CP
 • Thống kê danh sách các đối tượng vi phạm 2 lần trở lên

Quản lý khác

 • Quản lý danh mục
 • Quản lý xuất, nhập file dữ liệu từ các đơn vị Phường/xã gửi lên CATP
 • Quản trị, phân quyền sử dụng
 • Thiết lập thông số hoạt động của hệ thống
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Mô hình ứng dụng

Giao diện

 1. Giao diện chính nhập liệu của 5 lĩnh vực (Hình sự, Kinh tế, Ma tuý, Môi trường, Tệ nạn xã hội)

 

 1. Nhập thông tin đối tượng thuộc 5 lĩnh vực trên

 1. Nhập thông tin đối tượng các lĩnh vực còn lại

 1. Thống kê (Số liệu vi phạm lĩnh vực GTĐB)

 1. Thống kê (Số liệu xử phạt vi phạm hành chính tại các đơn vị)

 1. Tìm kiếm nhanh thông tin đối tượng

 

 1. Tìm kiếm nâng cao thông tin đối tượng

 1. Xuất dữ liệu ra file

 

 1. Nhập dữ liệu từ file

 • Phần mềm sử dụng 100% tiếng Việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng đồng thời tại nhiều máy tính của các phòng ban trong cùng đơn vị qua mạng LAN/WAN và có cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập sử dụng chặt chẽ. Bảo đảm yêu cầu bảo mật cao
 • Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm. Dữ liệu thể hiện đa chiều, dễ dàng nắm bắt, so sánh…
 • Xuất báo cáo nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị.

Mô hình triển khai

 •  Công an thành phố

 • Ở Công an phường/xã

Yêu cầu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Máy chủ

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 1 Gb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN
 • Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista,  Windows Server 2003, Windows Server 2008)
 • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

Máy trạm

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 521 Mb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista)

Dữ liệu đang cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau!

 1. Công an Thành phố Huế