Phần mềm Quản lý hộ tịch (HS-CivilStar)

 

Phần mềm Quản lý hộ tịch (HS-CivilStar) hiện nay có 02 phiên bản song hành là HS-CivilStar 4.4 nền desktop-based và HS-CivilStar 4.1W nền web-based. Trong đó HS-CivilStar 4.4 hiện nay đã rất phổ biến, quen thuộc trên máy tính cá nhân của nhiều cán bộ hộ tịch tại nhiều cơ quan quản lý Hộ tịch các cấp ở nhiều địa phương, tỉnh thành trong toàn quốc từ năm 2007 đến nay.

HS-CivilStar phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tất cả các cấp quản lý Hộ tịch, phù hợp cho tất cả các quy mô ứng dụng về quản lý Hộ tịch tại các địa phương trong toàn quốc:

 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch riêng lẻ tại một hoặc vài đơn vị quản lý Hộ tịch cấp xã
 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch một cách tập trung từ cấp huyện đến tất cả đơn vị cấp xã
 • Ứng dụng quản lý Hộ tịch một cách tập trung từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, đến cấp xã
Phần mềm Quản lý hộ tịch (HS-CivilStar)

HS-CivilStar đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ tương đồng, tuân thủ quy định về quản lý Hộ tịch hiện hành liên quan:

Phần mềm có các phần chính như sau:

 • Hệ thống: Cung cấp các chức năng
  • Đăng nhập / Huỷ đăng nhập
  • Thiết lập cấu hình hệ thống (CSDL, Đơn vị, Quyết định, …)
  • Quản trị hệ thống (người sử dụng, tài khoản và vai trò)
  • Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Danh mục: Cung cấp các chức năng
  • Lập danh mục Địa bàn
  • Lập danh mục Quốc gia
  • Lập danh mục Dân tộc
  • Lập danh mục Nguyên nhân chết
 • Khai sinh: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký khai sinh (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy khai sinh
  • Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
  • Danh sách thông tin đăng ký khai sinh
 • Kết hôn: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký kết hôn (Đăng ký lần đầu; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
  • Danh sách thông tin đăng ký kết hôn
 • Khai tử: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký khai tử (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy chứng tử
  • Danh sách thông tin đăng ký khai tử
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Danh sách thông tin đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Nuôi con nuôi: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận nuôi con nuôi
  • Cấp bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
  • Đăng ký lại nuôi con nuôi
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận nuôi con nuôi
 • Giám hộ/Chấm dứt giám hộ: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký giám hộ
  • Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký giám hộ
  • Đăng ký chấm dứt giám hộ
  • Cấp bản sao quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ
 • Nhận cha mẹ con: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận con
  • Đăng ký nhận cha, mẹ (Con đã thành niên; Con chưa thành niên)
  • Cấp bản sao quyết định công nhận nhận cha, mẹ, con
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con
 • Tìm kiếm – thống kê:
  • Tìm kiếm thông tin hồ sơ các loại
  • Thống kê tình hình khai sinh
  • Thống kê tình hình cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Thống kê tình hình thay đổi cải chính nội dung khai sinh
  • Thống kê tình hình kết hôn
  • Thống kê tình hình khai tử
  • Thống kê tình hình xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Thống kê tình hình nhận nuôi con nuôi
  • Thống kê tình hình giám hộ/Chấm dứt giám hộ
  • Thống kê tình hình nhận cha, mẹ con
 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hộ tịch theo quy định của nhà nước:
  • Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và thông tư số 05/2012/TT-BTP
  • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 158/2005/NĐ-CP
  • Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
  • Thông tư: Số 05/2012/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
 • Báo cáo số liệu:
  • Số liệu hộ tịch theo mẫu năm 2014
  • Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
  • Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
  • Kết quả đăng ký nuôi con nuôi (Thông tư 20/2013/TT-BTP)
 • Gửi nhận hồ sơ:
  • Gửi hồ sơ / Nhận hồ sơ
  • Thống kê số liệu gửi, nhận hồ sơ

Mô hình ứng dụng

Giao diện phiên bản  HS-CivilStar 4.3D nền desktop-based

 1. Giao diện chính

 1. Thiết lập cấu hình hệ thống

 1. Quản trị hệ thống, phân quyền sử dụng

 1. Hiệu chỉnh cập nhật thông tin đăng ký khai sinh

 1. In bản chính giấy khai sinh

 

 1. Báo cáo tổng hợp số liệu đăng ký hộ tịch

 1. Gửi hồ sơ để tập trung dữ liệu lên cấp Huyện/Tỉnh

HS-CivilStar cung cấp nhiều tính năng, công cụ tích hợp giúp quản lý nghiệp vụ, khai thác thông tin, quản lý hệ thống dễ dàng và hiệu quả:

 • In ấn tiện lợi, nhanh chóng, chính xác các loại giấy tờ, sổ sách theo biểu mẫu và theo phôi chuẩn của Bộ quy định
 • Thực hiện nhanh chóng, chính xác tất cả các yêu cầu thống kê, báo cáo số liệu theo yêu cầu quản lý
 • Tra cứu, tìm kiếm thông tin, hồ sơ nhanh chóng
 • Quản lý đồng bộ nghiệp vụ, dữ liệu tất cả các cấp quản lý
 • Quản lý phân quyền, phân cấp sử dụng linh hoạt nhưng chặt chẽ trên toàn hệ thống
 • Bảo đảm tốt các yêu cầu về an toàn, an ninh dữ liệu

Triển khai phần mềm HS-CivilStar tại thành phố Đà Lạt

Phiên bản HS-CivilStar 4.4D nền desktop-based

HS-CivilStar được xây dựng bằng công nghệ phần mềm nguồn mở có các yêu cầu cài đặt hệ thống nền và hệ quản trị CSDL như sau:

 • Máy ảo Java: Đã được tự động tích hợp cài đặt trong ứng dụng
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL 8.3

HS-CivilStar có các yêu cầu cho máy chủ và máy trạm không cao, cụ thể là:

 Máy chủ (tại Phòng Tư pháp cấp thành phố/huyện)

 • CPU: Tương đương Pentium III trở lên
 • RAM: Tối thiểu 256 MB
 • Hệ điều hành: Windows 2000/XP/2000 Server/2000 ADV Server/2003 Server, Linux, Unix,…

Cấu hình lý tưởng cho máy chủ:

 • CPU: Tốc độ 2.40 GHz hay cao hơn
 • RAM:  512 MB hay cao hơn
 • Hệ điều hành: Windows 2003 Server.

Máy trạm (tại các phường/xã)

 • CPU: Tương đương Pentium III trở lên
 • RAM: Tối thiểu 128 MB
 • Hệ điều hành: Windows 98/2000/XP

Cấu hình lý tưởng cho máy trạm:

 • CPU: Tốc độ 1.0 GHz hay cao hơn
 • RAM: 256 MB hay cao hơn
 • Hệ điều hành: Windows 2000.

HS-CivilStar sử dụng font theo tiêu chuẩn Unicode (VN6909) và bộ gõ Unikey (hỗ trợ dữ liệu cho nguồn mở) để vào dữ liệu

Môi trường truyền dữ liệu trong nội bộ đơn vị là mạng LAN

Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các cấp đơn vị qua môi trường truyền file, qua mạng WAN, qua đường ADSL.

3. Các mục đầu tư triển khai ứng dụng

Phiên bản HS-CivilStar 4.3D nền desktop-based

A. Các liên kết tải về:

Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản        => Tải về

Cơ sở dữ liệu hộ tịch                                     => Tải về

Hệ quản trị CSDL PostgrSQL 8.3                => Tải về

Tài liệu hướng dẫn cài đặt                            => Tải về

Tài liệu hướng dẫn sử dụng                         => Tải về

Công cụ kết nối từ xa Teamviewer               => Tải về

B. Hướng dẫn trình tự các bước cài đặt và chạy phần mềm

1. Sau khi cài đặt phần mềm và hệ quản trị CSDL theo “Tài liệu hướng dẫn cài đặt”

2. Chép file bản quyền HS-CivilStar-.uls vào thư mục cài đặt phần mềm trên máy tính

3. Nhấn đúp lên biểu tượng “” ngoài màn hình để chạy phần mềm.

4. Để sử dụng chương trình đọc tài liệu “Hướng dẫn quản trị và sử dụng”

Chú ý: Liên hệ Huesoft để được cung cấp file bản quyền (.uls) tương ứng của đơn vị sử dụng

C. Hỗ trợ từ xa (phải có internet)

Teamviewer: Chạy và gửi ID và Mật khẩu của Teamviewer cho nhân viên kỹ thuật.

 1. Phòng Tư pháp thành phố Huế, Thừa Thiên Huế và 27 phường xã trực thuộc
 2. Phòng Tư pháp thành phố Vinh, Nghệ An và 25 phường xã trực thuộc
 3. Phòng Tư pháp thị xã Cửa Lò, Nghệ An và 7 phường xã trực thuộc
 4. Phòng Tư pháp thị xã Thái Hòa, Nghệ An và 10 phường xã trực thuộc
 5. Phòng Tư pháp huyện Yên Thành, Nghệ An và 39 phường xã trực thuộc
 6. Phòng Tư pháp huyện Quỳ Hợp, Nghệ An và 3 phường xã trực thuộc
 7. Phòng Tư pháp huyện Quỳ Châu, Nghệ An và 3 phường xã trực thuộc
 8. Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An và 20 phường xã trực thuộc
 9. Phòng tư pháp huyện Diễn Châu, Nghệ An và 39 xã, thị trấn trực thuộc
 10. Phòng Tư pháp thành phố Hội An, Quảng Nam và 11 phường xã trực thuộc
 11. Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam và 13 phường xã trực thuộc
 12. Phòng Tư pháp huyện Núi Thành, Quảng Nam và 17 phường xã trực thuộc
 13. Phòng Tư pháp huyện Phước Sơn, Quảng Nam và 12 phường xã trực thuộc
 14. Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình, Quảng Nam và 17 xã, thị trấn trực thuộc
 15. Sơ Tư pháp Quảng Nam, dự án 35 xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và 16 phường xã trực thuộc
 17. Phòng tư pháp huyện  Đakpơ, Gia Lai và 8 xã, thị trấn trực thuộc
 18. Phòng tư pháp thành phố Kon Tum và 21 phường, xã trực thuộc
 19. Phòng tư pháp huyện Chơn Thành, Bình Phước và 9 xã, thị trấn trực thuộc