Phần mềm quản lý quỹ tên đường và công trình công cộng HS-NAMEResource

 

Phần mềm quản lý quỹ tên đường và công trình công cộng (HS-NAMEResource) cung cấp giải pháp quản lý các thông tin về danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện,… để tạo lập ngân hàng tên, thông tin các nguyên tắc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Với việc sử dụng phần mềm HS-NAMEResouce, đơn vị quản lý có thể:

 • Tổ chức lưu trữ và khai thác nguyên tắc đặt tên đường
 • Quản lý quỹ tên đường
 • Cập nhật trạng thái thông tin trong ngân hàng tên đường
 • Thực hiện tìm kiếm thống kê theo các tiêu chí
Phần mềm quản lý quỹ tên đường và công trình công cộng HS-NAMEResource

Quản lý nghiệp vụ

 • Quản lý nguyên tắc đặt tên
 • Quản lý quỹ tên đường
 • Quản lý trạng thái tên đường

Quản lý, tiện ích

 • Tìm kiếm thông tin
 • Thống kê thông tin theo các tiêu chí

Hệ thống

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 • Lập danh mục địa bàn
 • Lập danh mục thời kỳ
 • Lập danh mục thể loại tên đường

Giao diện

 1. Quản lý nguyên tắc đặt tên

 1. Quản lý quỹ tên đường


 

 1. Quản lý địa bàn


 1.  Giao diện thống kê số liệu


Ngân hàng tên đường và công trình được sắp xếp thuận tiện

Với việc nhóm các thông tin theo từng nhóm 0..9, A..Đ, E..J, K..P, Q..V, W..Z và tự động sắp xếp thông tin theo chữ cái đầu tiên, phần mềm giúp người dùng dễ dàng khai thác thông tin khi cần.

Ngoài ra, HS-NAMEResource còn phân chia thông tin theo từng địa bàn liên quan, rất thuận tiện cho việc tìm kiếm tên để đặt cho bất kỳ con đường hay công trình công cộng mới xây dựng.

Thống nhất dữ liệu trên toàn tỉnh

Với HS-NAMEResource, dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và khai thác đồng bộ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các huyện. Điều này đảm bảo mọi thông tin bổ sung hay thay đổi đều được thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.

HS-NAMEResource được xây dựng bằng công nghệ phần mềm nguồn mở có các yêu cầu cài đặt hệ thống nền và hệ quản trị CSDL như sau:

 • Các thư viện Java: Đã được tự động tích hợp cài đặt trong ứng dụng
 • Hệ quản trị CSDL: MS Access

HS-NAMEResource có các yêu cầu cho máy chủ và máy trạm không cao, cụ thể là:

 • CPU: Tương đương Pentium IV trở lên
 • RAM: Tối thiểu 512 MB
 • Hệ điều hành: Windows 2000/XP/2000 Server/2000 ADV Server/2003 Server, Linux, Unix,…

HS-NAMEResource sử dụng font theo tiêu chuẩn Unicode (VN6909) và bộ gõ Unikey để vào dữ liệu

Dữ liệu đang được cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau.

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định
 3. Viện Nghiên cứu Đô thị