Phần mềm quản lý sản xuất ngành dệt may HS-GiMM

 

 

Phần mềm Quản lý sản xuất ngành Dệt may (HS-GIMM) được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thống nhất, đồng bộ, thông suốt và dễ dàng toàn bộ chu trình sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dệt may.

Phần mềm quản lý khép kín từ công đoạn tiếp nhận đơn hàng sản xuất, đến các công đoạn lập kế hoạch sản xuất, lập định mức sử dụng nguyên phụ liệu, yêu cầu nguyên phụ liệu, phát lệnh sản xuất, xuất nguyên phụ liệu, thực hiện và báo cáo số liệu sản xuất, và cuối cùng là cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp số liệu sản xuất, doanh thu.

Phần mềm giúp Doanh nghiệp:

 • Tạo ra được môi trường công tác, cộng tác xuyên suốt từ lãnh đạo đến các bộ phận thực hiện các công đoạn sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp
 • Luôn kiểm soát dễ dàng và tức thời số liệu sản xuất từ quy mô tổng thể đến chi tiết
 • Giảm chi phí quản lý, kiểm soát, sớm phát hiện các vấn đề sai sót trong sản xuất tại các khâu
 • Luôn bảo đảm số liệu chính xác hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định
Phần mềm quản lý sản xuất ngành dệt may HS-GiMM

Quản lý đơn hàng,  yêu cầu sản xuất

 • Tiếp nhận đơn hàng
 • Cập nhật thông tin đơn hàng
 • Cập nhật thông tin style, màu và size
 • Lập và giao kế hoạch sản xuất
 • Lập định mức nguyên phụ liệu, lập tỷ lệ sơ đồ cắt
 • Kết thúc sản xuất của một đơn hàng

Quản lý các công đoạn sản xuất

 • Nhận kế hoạch thực hiện
 • Báo cáo số liệu sản xuất cắt
 • Báo cáo số liệu sản xuất theo kế hoạch được giao
 • Hạch toán nguyên liệu sử dụng
 • Báo cáo số liệu sản xuất của công đoạn thêu
 • Báo cáo số liệu xuất thêu và nhập thêu
 • Báo cáo số liệu sản xuất rải chuyền, nhập thành phẩm, là, đóng kiện
 • Báo cáo số liệu sản xuất của công đoạn xuất hàng
 • Báo cáo số liệu thành phẩm xuất hàng
 • Báo cáo số liệu thành phầm tồn
 • Báo cáo số liệu thành phẩm thanh lý
 • Báo cáo tổng hợp số liệu sản xuất của từng công đoạn

Quản lý kho nguyên phụ liệu

 • Nhập, xuất kho
 • Báo cáo tình hình sử dụng nguyên phụ liệu: nhập, xuất, tồn, thanh lý
 • Thanh lý

Báo cáo thống kê, tiện ích

 • Tìm kiếm thông tin
 • Thống kê, báo cáo số liệu sản xuất của các công đoạn
 • Báo cáo doanh thu của doanh nghiệp, nhà máy, các xưởng và các tổ sản xuất

Quản lý khác

 • Quản lý danh mục
 • Quản trị, phân quyền sử dụng
 • Thiết lập thông số hoạt động của hệ thống
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • Mô hình ứng dụng

 • Giao diện Quản lý đơn hàng, yêu cầu sản xuất

 • Giao diện Lập và giao việc

 • Giao diện Theo dõi tiến độ sản xuất

 • Giao diện Thống kê sản lượng

 • Phần mềm sử dụng 100% tiếng Việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng đồng thời tại nhiều máy tính của các bộ phận,đơn vị liên quan trong toàn Doanh nghiệp qua mạng LAN/WAN và có cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập sử dụng chặt chẽ. Bảo đảm yêu cầu bảo mật cao
 • Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm. Dữ liệu thể hiện đa chiều, dễ dàng nắm bắt, so sánh…
 • Tích hợp với giải pháp bản thông báo sản lượng điện tử

Mô hình triển khai

Máy chủ

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 1 Gb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN
 • Hệ điều hành Windows (Windows 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2010, Windows Server 2012)
 • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server (2000/2005/2008/2012)

Máy trạm

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 521 Mb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN
 • Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)

Dữ liệu đang được cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau

 1. Công ty Cổ phần Dệt may Huế
 2. Công ty cổ phần Dệt may Thiên An Phú
 3. Công ty cổ phần Dệt may Phú Hòa An
 4. Công ty cổ phần Dệt may Chi nhánh Quảng Bình
 5. Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại T&L (TP Hồ Chí Minh)