Phần mềm quản lý thông tin phi chính phủ HS-NGO

 

Phần mềm Quản lý thông tin phi Chính phủ (HS-NGO) là sản phẩm phần mềm được xây dựng nhằm giúp Phòng phi Chính phủ nước ngoài đảm nhiệm việc theo dõi hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác kêu gọi, điều phối nguồn viện trợ do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ đảm bảo giải quyết một cách hiệu quả nhu cầu của đơn vị thụ hưởng dự án, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của các ngành và địa phương cũng như tình hình chung của toàn tỉnh.
Ngoài ra phòng còn trực tiếp tham gia thực hiện các dự án có nguồn vốn viện trợ phi chính phủ của các tổ chức nước ngoài.

Ứng dụng phần mềm giúp Phòng phi Chính phủ:

 • Theo dõi hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh
 • Tìm kiếm nhanh chóng thông tin của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
 • Quản lý các dự án được viện trợ, kêu gọi viện trợ
 • Quản lý thông tin các đoàn đến tỉnh làm việc, khám chữa bệnh
 • Quản lý tình trạng cấp phép hoạt của các tổ chức phi Chính phủ
 • Xuất các báo cáo thống kê về tổ chức, chương trình, dự án dễ dàng và chính xác
Phần mềm quản lý thông tin phi chính phủ HS-NGO

Quản lý nghiệp vụ

 • Quản lý thông tin tổ chức
 • Quản lý chương  trình, dự án viện trợ
 • Quản lý chương  trình, dự án kêu gọi viện trợ
 • Quản lý thông tin các đoàn đến tỉnh làm việc
 • Quản lý thông tin các đoàn đến tỉnh khám chữa bệnh
 • Quản lý thông tin cấp phép hoạt động

Tìm kiếm, thống kê, tổng hợp, báo cáo

 • Tìm kiếm thông tin tổ chức
 • Thông kê, báo cáo chương trình dự án viện trợ
 • Thông kê, báo cáo chương trình dự án kêu gọi viện trợ
 • Thông kê, báo cáo thông tin các đoàn đến tỉnh làm việc
 • Thông kê, báo cáo thông tin các khám chữa bênh nhân đạo
 • Thông kê, báo cáo thông tin cấp phép hoạt động
 • Báo cáo tổng hợp

Quản lý khác

 • Quản lý danh mục
 • Quản trị người dùng và phân quyền trên các chức năng của hệ thống
 • Thay đổi mật khẩu người dùng
 • Cấu hình hệ thống
 • Cấu hình truy cập cơ sở dữ liệu
 • Quản lý nhật ký người sử dụng

Mô hình ứng dụng

Giao diện

 1. Giao diện chính

 

 1. Thông tin tổ chức phi Chính phủ

 1. Thông tin chương trình, dự án viện trợ

 1. Cập nhật chương trình, dự án viện trợ

 1. Đoàn đến làm việc

 1. Cập nhật đoàn đến làm việc

 1. Cập nhật đoàn khám chữa bệnh

 

 1. Cấp phép hoạt động cho các tổ chức

 

 1. Tìm kiếm thông tin tổ chức

 

 1. Thống kê (Chương trình, dự án viện trợ)

 1. Thống kê báo cáo tổng hợp

 • Phần mềm sử dụng 100% tiếng Việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng đồng thời tại nhiều máy tính trong cùng phòng ban trong đơn vị qua mạng LAN/WAN và có cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập sử dụng chặt chẽ. Bảo đảm yêu cầu bảo mật cao
 • Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm. Dữ liệu thể hiện đa chiều, dễ dàng nắm bắt, so sánh…
 • Xuất báo cáo nhanh chóng , thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị

Mô hình triển khai

Máy chủ

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 1 Gb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN
 • Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista,  Windows Server 2003, Windows Server 2008)
 • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2000

Máy trạm

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 521 Mb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista)

Dữ liệu đang được cập nhật. Bạn vui lòng quay lại sau.

 1. Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế