Phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo HS-KNTC

 

Phần mềm HS-KNTC tin học hoá quy trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại – tố cáo bao gồm toàn bộ quy trình từ các khâu: Tiếp nhận, luân chuyển, phân công giải quyết và hoàn trả đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Pháp luật

Các hoạt động nghiệp vụ chính của phần mềm bao gồm:

 • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo.
 • Phân công xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
 • Thụ lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
 • Tra cứu thông tin đơn thư kiếu nại tố cáo.
 • Thống kê báo cáo về thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
 • Giao tiếp người dân qua mạng
Phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo HS-KNTC
 • Quản lý tiếp công dân: Các chức năng cho phép người dùng thực hiện việc theo dõi tình hình tiếp công dân cho việc thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, cho phép người dùng thông báo về lịch tiếp công dân, về các văn bản trả lời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan chức năng.
 • Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Các chức năng cho phép người dùng tại phòng tiếp nhận đơn thư thực hiện các hoạt động tiếp nhận đơn thư và phân phối đơn thư một cách hợp lý đến các đơn vị chuyên môn liên quan. Module cũng cho phép các đơn vị chuyên môn tiếp nhận thụ lý và xử lý các đơn thư.
 • Tra cứu đơn thư: Các chức năng cho phép người dùng tra cứu thông tin đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 • Thống kê, báo cáo đơn thư: Các chức năng tổng hợp, thống kê, báo cáo các số liệu phục vụ cho các nhu cầu quản lý của từng cấp liên quan.
 • Quản lý cổng thông tin: Đảm nhận các chức năng giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng,… và tiếp nhận các ý kiến đóng góp về phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua mạng internet
 • Quản lý hệ thống: Cung cấp các chức năng phục vụ liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, mà cung cấp các chức năng có tính chất bảo đảm sự vận hành đúng quy tắc của hệ thống ứng dụng, bao gồm các chức năng cấu hình, quản lý người dùng,…

Mô hình ứng dụng

Giao diện

 • Ttrang chủ phần mềm trên Internet

 • Tiếp nhận đơn thư

 • Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư

 • Tra cứu đơn thư

 • Truy nhập sử dụng đối với các đơn vị chức năng

 • Phần mềm sử dụng 100% tiếng Việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng đồng thời tại nhiều máy tính trong cùng phòng ban trong đơn vị qua mạng LAN/WAN/Internet và có cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập sử dụng chặt chẽ. Bảo đảm yêu cầu bảo mật cao
 • Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm. Dữ liệu thể hiện đa chiều, dễ dàng nắm bắt, so sánh…
 • Xuất báo cáo nhanh chóng , thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị
 • Hỗ trợ khả năng phục hồi dữ liệu từ CSDL đã sao lưu khi có sự cố gây hỏng dữ liệu chính
 • Có các cơ chế cấu hình cho phép linh động trong việc thay đổi, di dời hạ tầng thiết bị liên quan như máy chủ, máy trạm, cấu hình mạng
 • Bảo đảm tính ổn định cao, vận hành 24giờ/ngày, 7ngày/tuần khi không có sự cố về phần cứng, hạ tầng CNTT
 • Không đòi hỏi sự khác biệt về hạ tầng phần cứng, phần mềm.

Phần mềm HS-KNTC được xây trên nền công nghệ Microsoft, trong môi trường dotNET, sử dụng dịch vụ web IIS5.0 và hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 Enterprise Edition nên đòi hỏi về cấu hình tối thiểu cho máy chủ và máy trạm như sau:

Máy chủ

 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu: CPU 1.5Hhz, 1 Gb RAM; 1.5 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN/Internet
 • Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008)
 • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2000/2005/2008

Máy trạm

 • Không có yêu cầu đặc biệt về cấu hình miễn sao cài đặt được các trình duyệt phổ biến như IE 6.0, Mozilla FireFox 2.0 trở lên

Truy cập đến phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, click ở đây

Để truy cập và sử dụng được các chức năng của phần mềm người sử dụng cần :

 • Có kết nối Internet
 • Có các trình duyệt Web (Internet Explore 6.0 trở lên, FireFox, Nescape…)
 • Account dừng thử là admin/ pass: admin
 1. Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
 2. Thanh tra thành phố Đà Lạt